Tuesday, March 8, 2011

Pulau Besar Mistik dan sejarah....Pulau Besar adalah pulau yang terbesar dari beberapa pulau yang terdapat di Melaka... Ianya mempunyai beberapa kubur lama dan cerita mistik dan menjadi tumpuan bagi pengamal silat dan juga pengamal ilmu kebatinan....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...