Sunday, November 21, 2010

Sejarah Kerajaan Majapahit

Majapahit

r
Peta Majapahit.
Sejarah Indonesia
Sebahagian daripada siri rencana
Sejarah Indonesia .png
Indonesia prapenjajah (sebelum 1602)
Sailendra
Srivijaya (abad ke-3 -1400)
Kerajaan Mataram (Hindu)
Kediri (1045-1221)
Singhasari (1222-1292)
Majapahit (1293-1500)
Kesultanan Mataram (1500-an - 1700-an)
Hindia Timur Belanda (1602 - 1945)
Perang Jawa Inggeris-Belanda (1810-1811)
Perang Padri (1821-1837)
Perang Jawa (1825-1830)
Perang Aceh (1873-1904)
Pemulihan Kebangsaan (1899-1942)
Kemerdekaan (1945-1965)
Pengisytiharan Kemerdekaan (1945)
Revolusi Nasional (1945-1949)
Persidangan Asia-Afrika (1955)
Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1962-1965)
Tata Tertib Baru (1965-1998)
Perang Saudara Indonesia (1965-1966)
Akta Pilihan Bebas (1969)
Pembunuhan beramai-ramai Dili (1991)
Reformasi (1998-kini)
Revolusi 1998 (1996-1998)
Gempa bumi Lautan Hindi 2004 (2004-kini)
[ sunting ]

Majapahit adalah sebuah kerajaan yang pernah ditubuhkan sekitar tahun 1293 hingga 1500 M dan berpusat di Pulau Jawa timur. Kerajaan ini pernah menguasai pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi/Celebes, Madura, Bali, dan banyak wilayah lain di Nusantara.

Kejayaan Majapahit

Penguasa Majapahit semasa zaman kegemilangannya ialah semasa zaman pemerintahan Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389.

Majapahit ialah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir dan masyhur di Nusantara. Didahului oleh kerajaan Srivijaya, yang berpusat Palembang di pulau Sumatra.

Pengasas Majapahit, Kertarajasa, anak menantu kepada penguasa Singhasari, juga berpusat di Jawa. Selepas Singhasari mengusir Srivijaya dari Jawa secara keseluruhannya pada tahun 1290, kekuasaan Singhasari mula menjadi perhatian Kubilai Khan di China dan dia mengirim duta untuk mengutip ufti.

Kertanagara, pengasas kerajaan Singhasari, menolak untuk membayar ufti dan Khan memberangkatkan satu rombongan tiba di pantai Jawa tahun 1293. Pada ketika itu, seorang pemberontak dari Kediri, Jayakatwang, sudah membunuh Kertanagara. Pegasas Majapahit bergabung tenaga dengan orang Mongolia untuk melawan Jayakatwang dan menyebabkan kerajaan Singhasari musnah serta memaksa sekutunya Mongol untuk menarik diri secara kelam-kabut.

Gajah Mada, seorang patih dan bupati Majapahit dari 1331 ke 1364, memperluaskan kekuasaan kekaisaran ke pulau sekitarnya. Beberapa tahun selepas kematian Gajah Mada, angkatan laut Majapahit menawan Palembang dan menakluk daerah terakhir kerajaan Sriwijaya.

Walaupun pengasas Majapahit melebarkan kekuasaan mereka ke tanah seberang di seluruh Nusantara dan membinasakan kerajaan-kerajaan jiran , fokus mereka adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan komersil antara pulau.

Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para mubaligh mula memasuki Nusantara. Selepas mencapai puncaknya pada abad ke-14, tenaga Majapahit beransur-ansur lemah dan perang yang mulai dari tahun 1401 dan berlangsung selama empat tahun melemahkan Majapahit. Setelah ini Majapahit ternyata tak dapat menguasai Nusantara lagi. Kehancuran Majapahit kira-kira terjadi pada sekitar tahun 1500-an meskipun di Jawa ada sebuah khronogram atau candrasengkala yang berbunyi seperti ini: sirna hilang kretaning bumi. Sengkala ini kononnya adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebaga 0041 = 1400 Saka => 1478 Masehi. Erti daripada sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi (Majapahit)”.

Raja-raja Majapahit

 1. Raden Wijaya, bergelar Kertarajasa Jayawardhana (1294 - 1309)
 2. Kalagamet, bergelar Sri Jayanagara (1309 - 1328)
 3. Sri Gitarja, bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328 - 1350)
 4. Hayam Wuruk, bergelar Sri Rajasanagara (1350 - 1389)
 5. Wikramawardhana (1389 - 1429)
 6. Suhita (1429 - 1447)
 7. Kertawijaya, bergelar Brawijaya I (1447 - 1451)
 8. Rajasawardhana, bergelar Brawijaya II (1451 - 1453)
 9. Purwawisesa atau Girishawardhana, bergelar Brawijaya III (1456 - 1466)
 10. Pandanalas, atau Suraprabhawa, bergelar Brawijaya IV (1466 - 1968)
 11. Kertabumi, bergelar Brawijaya V (1468 - 1478)
 12. Girindrawardhana, bergelar Brawijaya VI (1478 - 1498)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...